FAQ

13

Apr'20

The Process: ช่วงตอบคำถามจากเพจ ครั้งที่ 1

ช่วงตอบคำถามจากเพจครั้งที่ 1 โดยมีท่านผู้สนใจถามคำถามเหล่านี้มาครับ 1. แนะนำกล้องหรือมือถือในการทำงาน VDO Stock2. แนะนำกล้องสำหรับ ผู้เริ่มต้น3. แนวคิดในการสร้างงาน และ การ Lean ในขั้นตอนการทำงาน4. การ Copy งานชาวบ้านจะดีไหม5. ความยั่งยืนในการทำงานด้าน Creative

Read More
top
© Skill 51 By RightCG All rights reserved.