คอร์สนี้จะเน้นการอธิบายกายวิภาค แบบเส้นต่อเส้นโดยอาศัยการหา Landmark หรือ จุดสังเกตเพื่อให้เข้าใจการเขียนภาพคนที่มีกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


เนื้อหาในคอร์สจะเน้นศึกษา และวาดกล้ามเนื้อที่มองเห็นจากภายนอกสำหรับสายวาดรูปโดยเฉพาะ
โดยมีการลงรายละเอียดกล้ามเนื้อที่มองเห็นแต่ละส่วน
การเรียนอธิบายเส้นต่อเส้นโดยอาศัยการหา Landmark หรือจุดสังเกตเพื่อให้เข้าใจการเขียน ทีละขั้นตอนอย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อให้การเขียนภาพคนที่มีกล้ามเนื้อ สวยงาม ถูกต้อง และ แม่นยำมากขึ้น

✔ อัดแน่นด้วยความรู้เรื่อง Anatomy ✔ สามารถประยุกต์ไปใช้วาดคาแรกเตอร์ได้หลากหลายสไตล์
✔ ลำตัวหน้า-หลัง
✔ แขนท่อนบน-ล่าง
✔ คอ
✔ ขา

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนแบบวีดีโอผ่านเว็บ ไม่มีการบ้าน แต่ผู้เรียนสามารถทัก inbox มาปรึกษาทางเพจ Bpalm’s ได้โดยตรงครับ

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานวาดรูปแล้ว ในส่วนของการวาดหัว มือ และเท้า จะอยู่ในคอร์สพื้นฐาน (✏ BPALM’s Basic Course)

ความรู้ในคอร์สนี้จะช่วยให้ทักษะการวาดรูปของท่านดีขึ้นอย่างแน่นอน สร้างเอกลักษณ์ เสริมทักษะ ยกระดับผลงานได้เป็นอย่างดี
═════════════════════════════════════

Bpalm    ➽ สอนโดย คุณณรงชัย สิงหพันธ์ุ หรือ พี่ปาล์มแห่ง Bpalm’s

 

Course Curriculum

Intro : บทเสริม
ไฟล์ประกอบการเรียน 00:00:00
Intro 1 : คลิปเสริม 00:04:00
Intro 2 : รูปทรงอย่างง่ายก่อนใส่รายละเอียด 00:20:00
บทเรียนหลัก
Chapter 1 : Pectoralis major กล้ามเนื้อหน้าอก 00:24:00
Chapter 2 : Rectus abdominis กล้ามเนื้อหน้าท้อง 00:29:00
Chapter 3 : External oblique สีข้าง 00:13:00
Chapter 4 : Scapula กล้ามเนื้อหลังรอบสะบัก 00:44:00
Chapter 5 : Back muscles กล้ามเนื้อหลัง 00:58:00
Chapter 6 : Neck muscles กล้ามเนื้อส่วนคอ 00:29:00
Chapter 7 : Upper arm แขนท่อนบน 01:05:00
Chapter 8 : Forearm แขนท่อนล่าง 00:49:00
Chapter 9 : กล้ามเนื้อรอบสะโพก และ ก้น 00:18:00
Chapter 10 : Upper and under กล้ามเนื้อขา 01:08:00
TAKE THIS COURSE
  • ฿4,000.00
  • UNLIMITED ACCESS
63 STUDENTS ENROLLED

Top Rated Products

top
© Skill 51 By RightCG All rights reserved.